ترجمه برخی اشعار نزار قبانی به فارسی

ترجمه شعر عربی به فارسی – ترجمه فارسی اشعار نزار قبانی ترجمه شعر قانا از نزار قبانی نزار قبانی راشیل .. وأخواتها!! ۱ وجه قانا .. شاحب اللون کما وجه یسوع . وهواء البحر … ادامه خواندن ترجمه برخی اشعار نزار قبانی به فارسی