بیت الغزل چیست

بیت الغزل چیست بیت الغزل یا شاه بیت در اصطلاح شعر کلاسیم فارسی بیتی را گویند که از حیث زیبائی و دقایق و ظرافیف کلام نسبت به سایر ابیات شعر از برجستگی و امتیاز … ادامه خواندن بیت الغزل چیست