معرفی خود به زبان عربی برای مدارس (درس عربی مدرسه)

معرفی خود به زبان عربی برای مدارس (درس عربی مدرسه)   وبدئوی معرفی خود به زبان عربی در اینستاگرام : اینجا کلیک کنید معرفی خود به زبان عربی إسمی سعید وأنا طالب فی المدرسه الإعدادیه فی إیران. عمری ۱۶ سنه وأعیش مع أسرتی فی شیراز. أسرتی تتشکل من أربعه أشخاص: أمی وأبی وأختی وأنا أنا … ادامه خواندن معرفی خود به زبان عربی برای مدارس (درس عربی مدرسه)