اسم تفضیل در دعای افتتاح

اسم تفضیل در دعای افتتاح – دعای افتتاح با ترجمه فارسی اسم های تفضیل ترجمه فارسی متن عربی ۱-أفضل : برتر ۲-أحسن : بهتر ۳-آجمل: زیباتر ۴-أکمل: کامل تر ۵-أزکی : پاک تر   سپاس خداى را که ما را به شناخت خویش هدایت فرمود و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود هرگز هدایت … ادامه خواندن اسم تفضیل در دعای افتتاح