برچسب: بکرایی

بررسی اثر کنسانتره آب میوه بکرایی بر میزان گلوکز، لیپید و فعالیت آنزیم های ALT و AST سرم خون موش های صحرایی دیابتی

بررسی اثر کنسانتره آب میوه بکرایی بر میزان گلوکز، لیپید و فعالیت آنزیم های ALT و AST سرم خون موش های صحرایی دیابتی نویسندگان:  رزمی نعمت اله*, جلودار غلامعلی, ابراهیمی…