معنای کوچه علی چپ آیا این ضرب المثل توهین به حضرت علی است ؟

معنای کوچه علی چپ آیا این ضرب المثل توهین به حضرت علی است ؟ آیا ضرب المثل خود را به کوچه علی چپ زد توهین به حضرت علی است این ضرب المثل هیچ توهینی به امام علی یا سایر معصومین نیست و ربطی به امام علی ندارد. ادامه مطلب را به دقت بخوانید. معنای کوچه … ادامه خواندن معنای کوچه علی چپ آیا این ضرب المثل توهین به حضرت علی است ؟