زندگی نامه دکتر ابراهیم دیباجی

زندگی نامه دکتر ابراهیم دیباجی دکتر سید ابراهیم دیباجی ازکودکی تا باز نشستگی دکتر سید ابراهیم دیباجی فرزند حاج سید فتح اله دیباجی در آذرماه 1315 شمسی در خانواده ای اهل علم و روحانی در فروشان سده (خمینی شهر کنونی) متولد شد، شجره سیادت او به محمد دیباج فرزندامام جعفر صادق (ع) می رسد. وی … ادامه خواندن زندگی نامه دکتر ابراهیم دیباجی