سیستم همراهی چراغ تا درب منزل چیست ؟

سیستم همراهی چراغ تا درب منزل چیست مرا تا خانه همراهی کن! (Follow Me Home) این سیستم در ماشین های مدل بالا و جدید تعبیه شده است و در خارج شدن ایمن از نقاط تاریک به راننده و سرنشینان خودرو کمک می کند. اما این سیستم چیست و چگونه عمل می کند و در چه … ادامه خواندن سیستم همراهی چراغ تا درب منزل چیست ؟