مترجم عربی جهت نمایشگاه

مترجم عربی جهت نمایشگاه
اگر برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی در ایران یا خارج از ایران نیازمند مترجم مسلط به زبان عربی هستید با ما تماس بگیرید
۰۹۱۲۴۷۸۹۶۴۹ دکتر کشاورز
مترجم جهت نمایشگاه در تهران
مترجم جهت نمایشگاه در عراق
مترجم نمایشگاه در دبی
مترجم نمایشگاه در عمان

مرکز زبان عربی ناسار ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ راننده عرب زبان جهت استقبال از مهمانان در فرودگاه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ اعزام راننده عرب زبان – راننده مسلط به زبان عربی ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ استخدام راننده همراه گردشگر مسلط به زبان عربی

مترجم عربی جهت نمایشگاه – ارسال مترجم عربی برای ترجمه در نمایشگاه بین المللی عرب زبان

مترجمعربیجهتنمایشگاه-ارسالمترجمعربیبرایترجمهدرنمایشگاهبینالمللیعربزبانشرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *