نویسنده: شرکت ناسار - تجارت با عراق

یاسین چنگیز کیست ؟ 0

یاسین چنگیز کیست ؟

یاسین چنگیز کیست ؟ یاسین چنگیز یک جوان اهل ترکیه است که اخیرا در تیک تاک مشهور شده است. دلیل شهرت یاسین چنگیز به نوع خود بسیار جالب است. یاسین چنگیز بسیار چاق است...