انواع پرسش در پرسشنامه پرسش‌های پیمایش از نظر شکل دو نوع هستند. پرسش‌های بسته و پرسش‌های باز. در پرسش‌های بسته از پاسخگویان می خواهند که از مجموعه ای مشخص از پاسخ ها، یکی را انتخاب کند. انواع پرسش‌های بسته عبارتند از: پرسش‌های چند انتخابی، پرسش های بلی – خیر و […]

دو زبانگی و دو‌گانگی زبان در شعر عربیِ دوره انحطاط نویسندگان روح اله صیادی نژاد؛ حسین ایمانیان چکیده دو زبانگی و دو­گانگی زبان از جمله مسائلی است که از دیر باز در همه زبان­های دنیا دیده شده است و همواره درباره آن نگرانی­هایی مطرح بوده است؛ چرا که به باور […]

تاثیر زبان انگلیسی در توسعه صنعت گردشگری در ایران وع مجمع: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حامی: معاونت پژوهشی دانشگاه سمنان زمان: ۱۳۸۶, دوره ۱ تأثیر زبان انگلیسی در گردشگری – زبان انگلیسی و تأثیر آن بر توسعه گردشگری در ایران چکیده: توجه ویژه به امر توسعه صنعت گردشگری از […]

شگردهای زبانی (دستوری و آوایی) متنبی در اقناع از منظر پراگماتیسم چکیده مکتب پراگماتیسم، ادبیات را به‌منزلۀ موثّرترین و زیباترین نوع گفتمان تلقی می­کند. گفتمانی که نه‌تنها زیبایی و جمال در آن موج می‌زند بلکه تمام کارکردها و وظیفه‌های ارتباطی زبان در آن موجود است. ازاین‌رو فن اقناع به‌عنوان هدف […]

ترجمه اسم های معرفه از عربی به فارسی در کتاب های فن ترجمه در مورد ترجمه اسم نکره توضیحات زیادی آمده است. در این کتاب‌ها عمدتا در ترجمه اسم های نکره عربی در فارسی از نشانه های نکره فارسی استفاده می شود. جاء رجل: یک مرد آمد – مردی آمد […]

لزوم نقش کهن الگوی پیر خردمند در تعلیم بشر نویسندگان: بارانی محمد, تیموری فتحی فاطمه برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید چکیده: آثار نظامی به دلیل پیچیدگی های معنایی و زبانی همواره از متون باز و تاویل پذیر به شمار آمده اند و درباره آن از منظرهای گوناگون […]

متعدی کردن فعل با حرف جر فعل در عربی به دو نوع لازم و متعدی تقسیم می شود فعل لازم فعلی است که نیاز به مفعول به ندارد فعل متعدی فعلی است که نیاز به مفعول به دارد. حال اگر یک فعل لازم در جمله داشته باشیم می توانیم به […]

ترجمه حقوقی: چالش ها و نظریه های معاصر چکیده ترجمه هر گونه متن فنی با چالش های ترم شناختی خاصی رودررویند که چه بسیار با جستاری استنادی یا پرسش از کارشناسان رفع می گردند. اما ترجمه حقوقی با دشواری های بسیار جدی تری همراه است، چرا که ترجمه این گونه […]

رد العجز علی الصدر چیست عجز در لغت به معنای آخر و پایان است. در شعر، آن است که یکی از دو کلمه متکرر یا متجانس یا ملحق به تجانس را در آخر بیت و دیگری را پیش از آن در یکی از مواضع پنجگانه زیر بیاورند: در صدر، حشو […]

خدمات شرکت ناسار