ترجمه متون علمی

ترجمه متون علمی مدیریت ریسک: راهبردی برای ترجمۀ دقیق‌تر تردیدنماهای متون علمی بازتاب اشتغال زنان در رمان Read   برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید   نویسندگان محمد امیریوسفی ۱ بهنام رضوانی سیچانی ۲ احسان رضوانی سیچانی ۳ ۱ گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران چکیده پژوهش …
ادامه ی نوشته ترجمه متون علمی

نظریه معناشناسی فیلمور

نظریه معناشناسی فیلمور قالب های معنایی فعل «أبصَرَ» در قرآن کریم و بررسی ترجمه ی آنها بر پایه ی نظریه ی معناشناسی قالبی چارلز فیلمور نوان نشریه: پژوهش های زبانشناختی قرآن بازتاب اشتغال زنان در رمان Read برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید   همچنین بخوانید: روشی نوین در معناشناسی اطلاعات شماره: بهار …
ادامه ی نوشته نظریه معناشناسی فیلمور

نویسندگان پیشگام ایرانی

نویسندگان پیشگام ایرانی معرفی چند نویسنده که از پیشگامان عرصه‌ی ادبیات نوین ایران بودند ادبیات نوین ایران پیچ و خم‌های زیادی را پشت سر گذشته است و چهره‌های زیادی را به خود دیده؛ اما از بین این چهره‌ها تعداد معدودی هستند که توانسته‌اند تاثیراتی ماندگار بر دنیای روشنفکری و ادبیات مدرن بگذارند. در این میان …
ادامه ی نوشته نویسندگان پیشگام ایرانی