امروز : سه شنبه, ۲۴ مهر , ۱۳۹۷ - 6 صفر 1440
آرشیو : زبان عربی

اصطلاحات حقوقی به زبان عربی

اصطلاحات حقوقی به زبان عربی   بر اساس حروف الفباء (فارسی به عربی) – تکمیل می شود …. احضار به دادگاه: الاستدعاء ازدواج: الزواج آزمون مترجمی رسمی قوه قضائیه اطلاعات: المعلومات اعتراض به حکم دادگاه: طعن اعدام: الاعدام امضا : التوقیع بدهی: الدین – الدیون بندهای قرارداد: بنود العقد بیتن قرارداد: إبرام العقد بیعانه: عربون […]

۲۴ مهر ۱۳۹۷