امروز : پنج شنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۷ - 5 ربيع ثاني 1440
آرشیو : زبان عربی

معلقات در زبان عربی

ترجمه فارسی معلقات معلقات در زبان عربی قصائد طولانی که بهترین اشعاری است که از دوره جاهلی به ما رسیده است. ابن عبد ربه، ابن رشیق و ابن خلدون ادعا کرده اند که این قصائد ۷ قصیده هستند که عرب ها شیفته آن شدند و آنها را با آب طلا روی پارچه کتان می نوشتند […]

۲۱ آذر ۱۳۹۷