خانه / بایگانی برچسب: داستان عربی با ترجمه فارسی

بایگانی برچسب: داستان عربی با ترجمه فارسی

داستان حضرت سلیمان به زبان عربی

داستان پیامبران به عربی

داستان حضرت سلیمان به زبان عربی لما توفی نبی الله داؤود علیه السلام صاحب المملکه العظیمه ، وشهد بنو اسرائیل جنازه عظیمه لداؤود علیه السلام وکلنا یذکر ان سلیمان علیه السلام کانت تعرفه بنی اسرائیل لحسن خلقه وإیمانه مثل ابیه فأحبوه واحبوا اباه ، فلما تولى سلیمان علیه السلام الحکم …

ادامه نوشته »

داستان حضرت یوسف به عربی همراه با ترجمه فارسی

داستان حضرت یوسف به عربی همراه با ترجمه فارسی – داستان پیامبران به عربی

داستان حضرت یوسف به عربی همراه با ترجمه فارسی – داستان پیامبران به عربی عربی یازدهم – عربی دهم ( متن عربی دبیرستان) ولد یوسف وکان له ۱۱ أخاً، ولکنه کان الولد المحبب لدی أبوه، وکان یحبه حباً جماً، وفی لیله من الأیام رأی سیدنا یوسف فی منامه أحد عشر …

ادامه نوشته »

متن عربی با فعل امر همراه ترجمه فارسی

متن عربی با فعل امر همراه ترجمه فارسی زیر فعل امر (در متن عربی و ترجمه) خط کشیده شده است متن اول متن عربی یدخل أشخاص جدد حیاتک الخاصه الیوم، والأشخاص الذین تقابلهم یجدونک جذابًا للغایه، وقد یتقرب منک الکثیرون الیوم للتحدث إلیک. کذلک حین تبدأ أنت التواصل مع الآخرین، …

ادامه نوشته »