برچسب: مطالعات ترجمه عربی

صفت در زبان عربی و فارسی
Posted in مقالات حوزه ترجمه

کاربرد حسن تعبیر در ترجمه

حسن تعبیر یکی از تکنیک های ترجمه است

بیشتر بخوانید
تشبیه در قرآن
Posted in مقالات حوزه ترجمه

ارزیابی ترجمه قرآن

ارزیابی ترجمه قرآن های معاصر فارسی قرآن کریم مشتمل بر ماده «حشر» عنوان نشریه: پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی : بهار و…

بیشتر بخوانید
شیوه ارجاع در پایان نامه مقاله عربی
Posted in مقالات حوزه ترجمه

تأثیر ایدئولوژی در ترجمه

تأثیر ایدئولوژی در ترجمه : تاثیر ایدئولوژی مترجم در برگردان موتیف باده در رباعیات خیام به زبان عربی (با تکیه بر ترجمه احمد رامی، احمد…

بیشتر بخوانید