واژه های قرضی در زبان فارسی

واژه های قرضی در زبان فارسی بررسی جامعه‌شناختی و زبان‌شناختی واژه‌های قرضی و انواع واژه‌های قرضی در زبان فارسی بازتاب اشتغال زنان در رمان Read در این مختصر سعی بر آن است تا به بررسی و طبقه‌بندی انواع واژه‌های قرضی (وام‌واژه‌ها) در زبان فارسی پرداخته‌ شود‌. برای دست‌یازیدن به این مهم ابتدا به ویژگی‌ اجتماعی …
ادامه ی نوشته واژه های قرضی در زبان فارسی

ترجمه متون علمی

ترجمه متون علمی مدیریت ریسک: راهبردی برای ترجمۀ دقیق‌تر تردیدنماهای متون علمی بازتاب اشتغال زنان در رمان Read   برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید   نویسندگان محمد امیریوسفی ۱ بهنام رضوانی سیچانی ۲ احسان رضوانی سیچانی ۳ ۱ گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران چکیده پژوهش …
ادامه ی نوشته ترجمه متون علمی

ترجمه استعاره های مفهومی

476{icon} {views}ترجمه استعاره های مفهومی معادل‌یابی استعاره‌های مفهومی در ترجمه عربی رمان «چشم‌هایش» بر اساس الگوی آلوارز بازتاب اشتغال زنان در رمان Read برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید المؤلف حبیب کشاورز استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان المستخلص استعاره مفهومی با استعاره سنّتی متفاوت است و اساس آن بر تشبیه …
ادامه ی نوشته ترجمه استعاره های مفهومی