دسته: ادبیات تطبیقی عربی – فارسی – انگلیسی

بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی وگونه های آن

بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی وگونه های آن برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید نویسنده مهرداد نغزگوی کهن دانشیار دانشگاه بوعلی سینا چکیده تماس…

بررسي تطبيقي رويکرد مضموني ادبيات پايداري در ايران و فلسطين

بررسي تطبيقي رويکرد مضموني ادبيات پايداري در ايران و فلسطين نویسندگان: محمدي غفار, باوفا سيما برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید چکیده: ادبيات پايداري به عنوان يکي از…

بررسی تطبیقی طنز سیاه در داستان‌های فارسی و انگلیسی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم

بررسی تطبیقی طنز سیاه در داستان‌های فارسی و انگلیسی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید نویسندگان علی محمدی ۱؛ فاطمه تسلیم‌جهرمی۲ ۱استاد انشگاه…