دسته: خودمونی

ترنجبین چیست + خواص ترنجبین 0

ترنجبین چیست خواص ترنجبین

ترنجبین چیست + خواص ترنجبین به شیرابه برگ و ساقه گیاه خارشتر ترنجبین گویند. استفاده از ترنجبین برای نوزادان و درمان زردی و پاکسازی دستگاه گوارش آنها در طب سنتی رایج است. همچنین بخوانید...

خرید مروک 0

مروک چیست ؟

مروک چیست ؟ خواص مروک تخم مرو (مروک) : یا برویز گیاهی است که در فصل زمستان وهمراه با شروع فصل بارش بصورت دیم در منطقه دهکویه لارستان میروید ودر اواخر فروردین واوایل اردیبهشت...

1

خرمای مجول چه نوع خرمایی است

خرمای مجول چه نوع خرمایی است خواص خرمای مجول / تکثیر خرمای مجول تکثیر خرما غیر جنسی دانولد مقاله (بررسی تکثیر خرما (رقم مجول) از طریق جنین های غیر جنسی و تکوین کالوس های...