دسته: شعر عربی صوتی

ترجمه فارسی شعری از بدر شاکر السیابفایل صوتی قصیده سفر ایوب 0

فایل صوتی قصیده سفر ایوب + متن

فایل صوتی قصیده سفر ایوب   برای شنیدن قصیده اینجا کلیک کنید   برای شنیدن فایل صوتی قصیده انشوده المطر اینجا کلیک کنید قصیده انشوده المطر سیاب + ترجمه فارسی + فایل صوتی فایل...