منابع و مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورشمنابع و مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دانلود منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته عربی سال 97
1-قواعد صرف و نحو کاربردی

دانلود کتاب مفاهیم علم نحو از اینجا
2-ترجمه و تعریب

دانلود کتاب فن ترجمه از اینجا

دانلود کتاب روزنامه مجلات از اینجا

کتاب زیر نیز بسیار مفید خواهد بود
دانلود کتاب گلزار امثال و حکم: مشترک فارسی و عربی

3-علوم بلاغی
دانلود ترجمه فارسی جواهر البلاغة از اینجا

دانلود کتاب عربی جواهر البلاغة از اینجا
4-تاریخ ادبیات و نقد ادبی

دانلود کتاب ترجمه تاریخ ادبیات فاخوری از اینجا

دانلود ترجمه کتاب نقد ادبی شوقی ضیف از اینجا

دانلود فرهنگ لغت عربی فارسی از اینجا

[lightbox full=”https://ia601507.us.archive.org/24/items/arabi97/arabi97.pdf” title=”برای دانلود اعلام نیازهای عربی اینجا کلیک کنید “][/lightbox]


آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت دارای مفهوم و کاربرد گسترده و پیچیده و در نتیجه مبهمی است. در تعریف این مفهوم، نه تنها میان مردم عادی، بلکه میان صاحب‌نظران تعلیم و تربیت هم اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین مفاهیمی مانند سوادآموزی ، کارآموزی، بار آوردن، پروردن، تأدیب، اجتماعی کردن و… نیز جزئی از «آموزش و پرورش» محسوب می‌شوند یا با آن همپوشی دارند.

دربارهٔ مفهوم «آموزش و پرورش» باید درنظر داشت که «آموزش و پرورش» منحصر به افراد، زمان، مکان، یا عمل خاصی نیست. یعنی به‌طور مشخص «آموزش و پرورش» منحصر به مدرسه، کودکان، یا آموزش دروس خاصی نیست، بلکه «آموزش و پرورش» برای همه و در هر زمانی (ز گهواره تا گور) و هر مکانی است.
همان‌طور که گفته شد، آموزش و پرورش دارای مفهوم و کاربردی گسترده، پیچیده و مبهم است. تاکنون تعریف واحد یا جامع و مانعی از «آموزش و پرورش» به دست نیامده‌است و اهل نظر، هر یک بر پایه تفکرات و تجربیات خود، تعریفی از آن ارائه داده‌اند.

صاحبنظران ایرانی یا مسلمان تعلیم و تربیت در سده‌های پیشین (مانند امام محمد غزالی)، هیچ‌کدام در پی تعریف مفهوم «آموزش و پرورش» نبوده‌اند و گویا اهمیت تعریف این مفهوم را درک نکرده بودند. در عصر حاضر، متفکران ایرانی مانند محمدباقر هوشیار، عیسی صدیق، اسدالله بیژن و امیرحسین آریان‌پور، مرتضی مطهری در این‌باره اظهارنظر کرده‌اند؛ ولی دانشمندان غربی از دیرباز تاکنون تعاریفی از «آموزش و پرورش» ارائه داده‌اند.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی