برچسب: اخبار عربی با ترجمه فارسی

مقتدی صدر 2

متن اخبار عربی با ترجمه فارسی

 اخبار عربی با ترجمه فارسی   مقتدى الصدر یکشف عن حزبه السیاسی الجدید کشف الزعیم الشیعی العراقی مقتدى الصدر، الثلاثاء، عن الحزب السیاسی الجدید التابع له، مؤکدا تحالفه مع قوى أخرى لتشکیل کتله سیاسیه...