برچسب: ارزیابی ترجمه

دانلود مقاله زبان شناسی 0

ارزیابی کیفیت ترجمه

ارزیابی کیفیت ترجمه : از ترجمه خوب به ترجمه متناسب نقش‌گرا نویسنده: کریستینا شفنر مترجم: بهروز کروبی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ترجمه خوب کدام است؟ مسأله کیفیت همواره در مباحث مربوط به...

تشبیه در قرآن 0

ارزیابی ترجمه قرآن

ارزیابی ترجمه قرآن های معاصر فارسی قرآن کریم مشتمل بر ماده «حشر» عنوان نشریه: پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی : بهار و تابستان ۱۳۹۴ , دوره ۵ , شماره ۱۲ ;...