برچسب: اصطلاحات دینی اسلامی

ابتهال شیخ بساتینی 0

ابتهال چیست ؟

ابتهال چیست ؟ ابتهال به چه معناست و معروف ترین مبتهلان جهان اسلام چه کسانی هستند یکی از قالب های انشاد دینی که مبتنی بر ارتجال است و به صورت دعا و تضرع اجرا...