برچسب: بیکاری فارغ التحصیلان

آمار بیکاری فارغ التحصیلانpng 0

دلیل بیکاری با وجود مدرک تحصیلی

دلیل بیکاری با وجود مدرک تحصیلی در حالی که بیش از ۴۵ درصد مراجعه کنندگان به مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، آمارها حاکی از آن است...