برچسب: تحقیق عربی

روش های تحقیق 0

فرق مقاله تحقیقی و مروری

فرق مقاله تحقیقی و مروری مقاله تحقیقی (Research paper) چه تفاوتی با مقاله مروری (Review paper) دارد در مقاله تحقیقی (Research paper) محقق یک ایده علمی جدید را معرفی می‌کند که نتایج آن جای...

مقاله عربی 0

معیار انتخاب کلمات کلیدی مقاله

معیار انتخاب کلمات کلیدی مقاله در چکیده بخش مهمی وجود دارد که کلمات کلیدی نامیده می شود. این بخش بسیار مهم است اما توسط برخی پژوهشگران نادیده گرفته می شود. کلمات کلیدی معمولا ۳...

نوشتن بیان مسأله در مقاله و پایان نامه ؟ ویژگی های بیان مسأله خوب 0

شیوه انتخاب کلمات کلیدی مقاله

انتخاب کلمات کلیدی مقاله :  شیوه انتخاب کلمات کلیدی مقاله انتخاب کلمات کلیدی برای یک مقاله علمی و ترتیب این کلمات اهمیت بالایی دارد. همچنین بخوانید : چگونه یک چکیده خوب برای پایان نامه...