برچسب: خرما، نخل

خواص خرما به زبان عربی (فوائد التمر) 0

خواص خرمای شاهانی (شاونی)

خواص خرمای شاهانی یک کارشناس تغذیه گفت: براساس تحقیقات انجام شده ارزش غذایی خرمای شاهانی از لحاظ مقادیر کلسیم، فسفر، آهن به مراتب بهتر از خرمای مضافتی و حلاوی می باشد. به گزارش جهرم...

فواید خرما با چی افطار کنیم ؟ با آب ولرم و خرما افطار کنید 0

مهم ترین ارقام خرما در ایران

مهمترین ارقام خرمای ایران برخی از ارقام خرمای ایران از قبیل شاهانی، مضافتی، و کبکاب بسیار مرغوب و از بهتریرن خرماهای جهان محسوب می شوند. در بین مهمترین ارقام ایران می توان، استعمران، مضافتی،...

0

خواص پنیر نخل

خواص پنیر نخل – پنیر درخت خرما – پنیرک پنیر نخل از جمله محصولات درخت خرماست که با طعم شیرین خود بسیار دلپذیر است. پنیر نخل که در اصطلاح محلی به آن غاپ می...