برچسب: خطرات بوتاکس

مضرات بوتاکس 0

اثرات و خطرات تزریق بوتاکس

اثرات و خطرات تزریق بوتاکس “بوتاکس (Botox)” نام تجاری “سم بوتولینوم نوع A” است که توسط یک نوع باکتری به نام “کلستریدیوم بوتولینوم” ترشح می‌شود. این باکتری می‌تواند مسمومیت‌های شدید غذایی ایجاد کند، مثل...