برچسب: شعر ترجمه شعر فارسی به عربی

راوی در اشعار نیما ۰

ترجمه شعر مهتاب نیمایوشیج به عربی

323{icon} {views}ترجمه شعر مهتاب نیمایوشیج به عربی ولد علی الاسفندیاری المعرف ب”نیما یوشیج” عام ۱۲۷۶ه.ش فی قریه یوش وهی إحدى قرى (مازندران) وکان والده إبراهیم خان النوری یتکسب من الزراعه والرعی تعلم “نیما” القراءه...

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com