برچسب: فحش فارسی

نون زیر کباب یعنی چی ؟ 1

نون زیر کباب یعنی چی ؟

نون زیر کباب یعنی چی ؟ قبل از توضیح باید بگویم که این اصطلاح را هیچ وقت به کار نبریدبه خواهر زن نان زیر کباب می گویند. برخی می گویند این اصطلاح زشت است...

دراماتورژی چیست؟ دراماتورژ کیست؟ 0

پیزوری یعنی چه ؟

پیزوری یعنی چه ؟ کلمه پیزوری را در صحبت های عماه زیاد می شنویم این کلمه به چه معناست پیزور به علف های زرد و خشکیده ای می گویند که برای پر کردن پالان...