برچسب: فرهنگ لغت تخصصی پزشکی فارسی عربی

اصطلاحات پزشکی به عربی – فرهنگ لغت پزشکی عربی

اصطلاحات پزشکی به عربی – فرهنگ لغت پزشکی عربی بهترین مترجم متون پزشکی به عربی ۰۹۱۲۴۷۸۹۶۴۹ اثر انگشت: بصمه ادرار شبانه: بوال لیلی (nocturia) اسطوخودوس (به عربی ): الضرم ألت…