برچسب: متن به عربی در مورد یکی از شاعران عرب

متن عربی در مورد خیام با ترجمه فارسی – خیام شاعر ایرانی به عربی

متن عربی در مورد خیام با ترجمه فارسی – خیام شاعر ایرانی به عربی عربی فارسی الخیام هو عالم وفيلسوف وشاعر فارسي مسلم،وُلِدَ في مدينة نيسابور، خراسان، إيران ما بين…