برچسب: مطالعات ترجمه

هزینه ویرایش عربی 0

نظریه ترجمه وینه وداربلنه

نظریه ترجمه وینه وداربلنه بررسی تطبیقی ترجمه «اصداء السیره الذاتیه» نجیب محفوظ (با تاکید بر نظریه وینه و داربلنه) عنوان: بررسی تطبیقی ترجمه «اصداء السیره الذاتیه» نجیب محفوظ (با تاکید بر نظریه وینه و...

تشبیه در قرآن 0

صنعت تضمین در ترجمه قرآن

صنعت تضمین در ترجمه قرآن آسیب‌شناسی استفاده از صنعت تضمین در ترجمه‌های فارسی قرآن نویسندگان برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید صدیقه موسوی کیانی ۱ سید محمود طیب حسینی ۲ ۱ دانشجوی...

بغداد و قرطبه در ادبیات عربی 0

ترجمه فعل اصبح در قرآن

ترجمه فعل اصبح در قرآن بررسی و نقد برابرنهاده‌های «أصبح» با فعل مضارع در ترجمه‌های فارسی قرآن برای دانلود فایل مقاله اینجا کلیک کنید نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان رضا میرابوالحسنی ۱ رضا...