برچسب: معنای کلمات

طلیع یعنی چه ؟ 0

طلیع یعنی چه ؟

طلیع یعنی چه ؟ طلیع در فقه به چه معناست. طلیع معمولا با کلمه محارب می آید طلیع: کسانى که مراقب کاروان ‏ها هستند و رسیدن کاروان را به محدوده‏ قطاع ‏الطریق خبر مى...