برچسب: مونا بیکر

هزینه ویرایش عربی 0

تعادل واژگانی بیکر

تعادل واژگانی بیکر بررسی دو ترجمه آربری و یوسف علی از قرآن کریم بر اساس نظریه تعادل واژگانی بیکر دانلود فایل کامل مقاله همچنین بخوانید : نظریه روایت بیکر و ترجمه نویسندگان: محسن مبارکی...

مونا بیکر 0

نظریه روایت بیکر و ترجمه

نظریه روایت بیکر و ترجمه نظریۀ روایت بیکر و ظرفیت‌های پژوهشی آن در مطالعات ترجمه دانلود فایل کامل مقاله از اینجا نویسندگان : کاوه بلوری ۱ مزدک بلوری ۲   ۱ دکتری مطالعات ترجمه زبان...