برچسب: نجیب کیلانی

نوشتن چکیده برای مقاله عربی 0

بررسی رمان الطریق الطویل نجیب الکیلانی

بررسی رمان الطریق الطویل نجیب الکیلانی بررسی و تحلیل عنصر درونمایه در رمان «الطریق الطویل» اثر نجیب الکیلانی رمان، یکی از انواع داستان است که در دوره معاصر، یکی از ابزارهای مناسب برایبه تصویر...