برچسب: ورزش ها به عربی

اصطلاحات ورزشی به عربی

اصطلاحات ورزشی به عربی منبع: الروائع فی العربیه (لاعب)بالزاویه :بازیکن کناری ۲۰۰متر حره :۲۰۰متر آزاد الاحتیاطیین :نیمکت نشینان (ذخیره ) اختراق الضاحیه / العدو الریفی : دوی صحرانوردی الاستاد :استادیوم…