برچسب: کامپیوتر

زبان متفاوت برای هر برنامه ویندوز 10 0

زبان متفاوت برای هر برنامه ویندوز ۱۰

زبان متفاوت برای هر برنامه ویندوز ۱۰ چگونه در ویندوز ۱۰ برای هر برنامه زبان مجزا انتخاب کنیم در ویندوز۷ هر برنامه زبان مجزا داشت اما در ویندوز ۱۰ اینچنین نیست و اگر زبان...