صدا

تاریخچه برنج در ایران 0

تاریخچه برنج در ایران

تاریخچه برنج در ایران ایرانیان قدیم خیال می‌کردند برنج را «برزویه طبیب» در زمان «انوشیروان ساسانی» به‌همراه کتاب «کلیله و دمنه» از هند به ایران آورده است. از آن‌موقع هم خیلی طول کشید تا...