پدیدارشناسی در ترجمه

پدیدارشناسی در ترجمه

پدیدارشناسی در ترجمه

رویکرد پدیدارشناختی به ترجمه ادبی

دانلود فایل کامل مقاله از اینجا

عنوان نشریه: مطالعات زبان فرانسه (REVUE DES ETUDES DE LA LANGUE FRANCAISE) : بهار و تابستان ۱۳۹۸ , دوره ۱۱ , شماره ۱ (پیاپی ۲۰) #l00808 ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۶ .
نویسندگان: دانشمند ملوک, شعیری حمیدرضا*, لطافتی رویا, نظامی زاده مهرگان

آدرس: * گروه فرانسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده: پدیدارشناسی در حوزه ی علوم انسانی اهمیت رو به رشدی داشته است. طبق گفته ی هوسرل، پدیدارشناسی، شیوه ی فکری است که بازگشت به خود چیزها را می طلبد. از آنجاکه پدیدارشناسی در بنیان نشانه شناسی مدرن نیز ظهور کرده است، برآنیم که تعریفی از آن ارائه داده و مفاهیم کلیدی اش و نیز تاثیری که بر رویکرد نشانه-پدیدارشناختی در ترجمه ی ادبی دارد را مورد بررسی قرار دهیم. این رویکرد با تکیه بر پدیدارشناسی، عناصری نظیر التفات، ادراک، تن، حضور و احساسات را در بطن حوزه ی ترجمه وارد می سازد. در این جستار، در وهله ی اول بنیان نظری و ارتباط آن با ترجمه را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس کاربست پذیری عملی این نظریات را در ترجمه بررسی می کنیم. به عنوان پیکره ی تحقیق، ترجمه ی فارسی ارائه شده توسط دانشجویان ارشد ترجمه شناسی فرانسه ی دانشگاه الزهرا از نثر کوتاهی تحت عنوان مردمان سلامت اثر ژیل آرشامبول (۱۹۷۹) را با رویکری تحلیلی-کیفی مورد واکاوی قرار می دهیم. این جستار بر آن است تا با تحلیل کیفی ترجمه ها خودآگاهی مترجمان را نسبت به عناصر پدیدارشناختی متن افزایش داده و در نتیجه ی این امر کنش خوانش، درک و تفسیر متن، سه مرحله ی اصلی ترجمه که کنش هایی شناختی بوده و به این واسطه سوژه ای زنده و مدرک در بطن خود دارند را بهبود بخشد.

پدیدارشناسی در ترجمه

You may also like

You may also like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت و سئو و طراحی قالب توسط : شرکت نوین پرداز گستر پارسیان