امروز : یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷ - 8 ربيع ثاني 1440
شناسه خبر : 7656
  پرینتخانه » زبان عربی تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۹ | 123 بازدید | ارسال توسط :

رشته زبان و ادبیات عربی

معرفی رشته زبان و ادبیات عرب – مقطع کارشناسی اهمیت زبان و اهمیت عربی در نظام جمهوری اسلامی بر احدی پوشیده نیست زبان عربی که در واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بشمار می رود در رژیم منحوس گذشته به علت سیطره فرهنگ […]

رشته زبان و ادبیات عربی

معرفی رشته زبان و ادبیات عرب – مقطع کارشناسی

اهمیت زبان و اهمیت عربی در نظام جمهوری اسلامی بر احدی پوشیده نیست زبان عربی که در واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بشمار می رود در رژیم منحوس گذشته به علت سیطره فرهنگ غربی و دور نگاهداشتن جامعه اسلامی ایران از آشنایی به فرهنگ و علوم اسلامی نه تنها مورد توجه نبود بلکه آموزش این زبان هم موانعی ایجاد می شد. امروز به جهت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) توجه به این زبان بیش از هر چیزی ضرورت دارد و رسالت دینی و علمی این زبان برای آشنا ساختن همه مردم بخصوص طبقات تحصیل کرده در سطوح مختلف بس عظیم و دشوار است براین اساس طرح تربیت کارشناس آزاد در زبان عربی بوسیله کمیته تخصصی زبان عربی گروه علوم انسانی شورای عالی برنامه ریزی تهبه گردیده و مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس این دوره به شرح زیر به تصویب رسید

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی آزاد و ادبیات عربی چهار سال و دروس این رشته هشت نیسمال و بصورت واحدی است طول هر نیسمال ۱۷ هفته است و زمان تدریس هر واحد درس از نوع نظری ۱۷ ساعت و عملی ۲۴ ساعت در طول یک نیم سال تحصیلی است.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی این دوره ۱۳۵ واحد به شرح زیر می باشد.
۱- دروس عمومی ۱۸ واحد
۲- دروس پایه و اصلی و تخصصی ۱۷ واحد
دروس پایه و اصلی و تخصصی از هم متمایز نشده است. کلاً دروس اختصاص و الزامی است.
تبصره :
متون اسلامی از دروس عمومی دوره کارشناسی آزاد در رشته زبان و ادبیات عربی خارج است. زیرا دانشجویان این رشته از معلومات و توانائی بیشتری نسبت به دانشجویان غیر رشته عربی برخوردار می باشند و نیازی به گذراندن درس مذکور ندارند.

نقش و توانایی یا کارایی

دانشجویان این رشته از فراغت از تحصیل در دوره کارشناسی می توانند نیاز ادارات مختلف امور خارجه – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – کتابخانه های عمومی – سازمان میراث فرهنگی – رسانه های گروهی و غیره را از لحاظ زبان عربی و تا حدودی تحقیقاتی برآورده نمایند اگر دروس تربیت دبیری را بعداً انتخاب نمایند می توانند به سمت دبیری زبان عربی در وزرات آموزش و پرورش استخدام شوند وعلاوه برآن توانایی ادامه تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری کسب نمایند.

ضرورت و توانایی

با توجه به نیازهای کشور جمهوری اسلامی برای محقق و مترجم زبان عربی در سطوح مختلف و همچنین احتیاج کشور به تحقیق در معارف اسلامی وجود این رشته های ضروری در نظام آموزش عالی است.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمی رشته زبان و ادبیات عربی
 

خیرکد درسنام درس(اختیاری)نوع
ترم ۱
۱۱۰۱معارف اسلامی -۱خیرعمومی
۲۱۰۵تربیت بدنی -۱خیرعمومی
۳۲۱۲۰۸۰۱۵انشاء ۱خیراصلی
۴۲۱۲۶۱۰۱۸صرف ۱خیراصلی
۵۲۱۲۶۱۰۲۹نحو ۱خیراصلی
۶۲۱۲۶۱۲۴۵مکالمه ۱خیراصلی
۷۲۱۲۶۳۰۷۰متون حدیثخیراصلی
۸۲۱۲۶۳۱۴۹قرائت وترجمه وتجویدقران کریمخیراصلی
ترم ۲
۹۱۱۰تربیت بدنی -۲خیرعمومی پیش نیاز
۱۰۲۵۰فارسی عمومیخیرعمومی
۱۱۲۱۲۶۱۰۳۰تمرین صرف ونحو ۱خیراصلی
۱۲۲۱۲۶۱۱۰۹تاریخ ادبیات ازدوره جاهلی تاپایان دوره امویخیراصلی
۱۳۲۱۲۶۱۱۷۶متون نظم ونثرازدوره جاهلی تاپایان دوره امویخیراصلی
۱۴۲۱۲۶۱۲۵۶مکالمه ۲خیراصلی پیش نیاز
۱۵۲۱۲۶۳۰۸۱نهج البلاغه – متونخیراصلی
۱۶۲۱۲۶۳۱۲۷روش تحقیق وماخذشناسیخیراصلی
ترم ۳
۱۷۱۰۶معارف اسلامی -۲خیرعمومی پیش نیاز
۱۸۲۱۲۶۱۰۴۱صرف ۲خیراصلی پیش نیاز
۱۹۲۱۲۶۱۱۱۰تاریخ ادبیات دوره عباسی اولخیراصلی
۲۰۲۱۲۶۱۱۸۷متون نظم ونثردوره عباسی اولخیراصلی
۲۱۲۱۲۶۱۲۶۷انشا ۲خیراصلی پیش نیاز
۲۲۲۱۲۶۱۲۸۹فن ترجمهخیراصلی
۲۳۲۱۲۶۳۰۳۶مکالمه ۳خیراصلی پیش نیاز
۲۴۲۱۲۶۳۱۱۶قرائت متون تفسیری قرآن کریمخیراصلی
۲۵۲۱۲۶۳۱۳۸قرائت متون عرفانیخیراصلی
ترم ۴
۲۶۱۱۲انقلاب اسلامی و ریشه هاخیرعمومی
۲۷۲۱۲۶۱۰۵۲نحو ۲خیراصلی پیش نیاز
۲۸۲۱۲۶۱۱۲۱تاریخ ادبیات دوره عباسی دومخیراصلی پیش نیاز
۲۹۲۱۲۶۱۱۹۸متون نظم ونثردوره عباسی دومخیراصلی پیش نیاز
۳۰۲۱۲۶۱۳۰۳ترجمه ازعربی بفارسی وبالعکسخیراصلی پیش نیاز
۳۱۲۱۲۶۲۰۱۱آزمایشگاه ۱خیرتخصصی
۳۲۲۱۲۶۳۰۴۷انشا ۳خیراصلی پیش نیاز
۳۳۲۱۲۶۳۱۷۲عروض وقافیهخیراصلی
ترم ۵
۳۴۲۵۱زبان خارجه عمومیخیرعمومی
۳۵۲۱۲۶۱۰۶۳تمرین صرف ونحو ۲خیراصلی پیش نیاز
۳۶۲۱۲۶۱۱۴۳تاریخ ادبیات دوره اندلسخیراصلی
۳۷۲۱۲۶۱۲۰۱متون نظم ونثرازسقوطبغدادتادوره معاصرخیراصلی
۳۸۲۱۲۶۱۲۱۲متون نظم ونثردوره اندلسخیراصلی
۳۹۲۱۲۶۱۲۷۸روزنامه هاومجلات عربیخیراصلی
۴۰۲۱۲۶۳۱۵۰علوم بلاغی ۱خیراصلی
ترم ۶
۴۱۱۱۱تاریخ اسلامخیرعمومی
۴۲۲۱۲۶۱۰۷۴فقه اللغهخیراصلی
۴۳۲۱۲۶۱۱۵۴تاریخ ادبیات دوره معاصر ۱خیراصلی
۴۴۲۱۲۶۱۲۲۳متون نظم ونثرمعاصر ۱خیراصلی
۴۵۲۱۲۶۳۰۲۵آزمایشگاه ۳خیراصلی پیش نیاز
۴۶۲۱۲۶۳۰۶۹ادب سیاسی- ادب متعهداهل بیت -عخیراصلی
۴۷۲۱۲۶۳۰۹۲زبان خارجه تخصصی ۱خیراصلی
۴۸۲۱۲۶۳۱۶۱علوم بلاغی ۲خیراصلی پیش نیاز
۴۹۲۱۲۶۳۱۸۳متون‌نظم‌ونثرعربی‌درایران ازآغازتاسقوط بغدادخیراصلی
ترم ۷
۵۰۲۵۲اخلاق وتربیت اسلامیخیرعمومی
۵۱۲۱۲۶۱۰۸۵ادبیات تطبیقیخیراصلی
۵۲۲۱۲۶۱۰۹۶نقدادبیخیراصلی
۵۳۲۱۲۶۱۱۶۵تاریخ ادبیات دوره معاصر ۲خیراصلی پیش نیاز
۵۴۲۱۲۶۱۲۳۴متون نظم ونثرمعاصر ۲خیراصلی پیش نیاز
۵۵۲۱۲۶۱۲۹۰نامه نگاری وخلاصه نویسیخیراصلی
۵۶۲۱۲۶۳۰۵۸ادب سیاسی دراسلامخیراصلی
۵۷۲۱۲۶۳۱۰۵زبان خارجه تخصصی ۲خیراصلی پیش نیاز
۵۸۲۱۲۶۳۱۹۴متون نظم ونثرعربی درایران ازسقوط بغدادتادوره مخیراصلی پیش نیاز
ترم ۸
۵۹۱۰۱معارف اسلامی -۱خیرعمومی
۶۰۱۰۵تربیت بدنی -۱خیرعمومی
۶۱۱۰۶معارف اسلامی -۲خیرعمومی پیش نیاز
۶۲۱۱۰تربیت بدنی -۲خیرعمومی پیش نیاز
۶۳۱۱۱تاریخ اسلامخیرعمومی
۶۴۱۱۲انقلاب اسلامی و ریشه هاخیرعمومی
۶۵۲۵۰فارسی عمومیخیرعمومی
۶۶۲۵۱زبان خارجه عمومیخیرعمومی
۶۷۲۵۲اخلاق وتربیت اسلامیخیرعمومی
|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.