دانلود فرهنگ اشتقاقی (عربی فارسی) دکتر علی اکبر شهابی

دانلود کتاب همت و كار در ‌آيينه شعر و ادب فارسي

دانلود فرهنگ اشتقاقی شهابی

دانلود فرهنگ اشتقاقی (عربی فارسی) دکتر علی اکبر شهابی
برای دانلود مستقیم کتاب اینجا کلیک کنید


اِشْتِقاق‌، اصطلاحی‌ در دستور زبان‌ عربی‌ است.
این علم شباهت فراوانی با علم صرف دارد. و کلمات را از این جهت که تداوم اصل و کدام فرع آن است بررسی می‌کند. [۱] و نیز این که این فرع چگونه از آن اصل حاصل شده است. [۲]
اشتقاق‌ در لغت‌ به‌ معنی‌ بر گرفتن‌ بخشی‌ از یک‌ چیز است‌ این‌ کلمه‌ تقریباً معادل‌ علم‌ ریشه‌ شناسی‌، و در اصطلاح‌ دانشمندان‌ عرب‌ در آوردن‌ یک‌ لفظ از لفظی‌ دیگر است‌ به‌ شرط مناسبت‌ در معنی‌ و ترکیب‌، و مغایرت‌ در ساخت‌. [۳] با توجه‌ به‌ این‌ تعریف‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ اشتقاق‌ خاستگاه‌ یک‌ واژه‌ را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد و به‌ دنبال‌ روابط میان‌ واژگانی‌ است‌ که‌ به‌ نوعی‌ با یکدیگر پیوند آوایی‌ و معنایی‌ دارند.

اشتقاق و واژه سازی در زبان عربی
چکیده
زبان شناسان عرب از آغاز تاکنون پژوهش های ژرف و گسترده ای را پیرامون زبان عربی، به ویژه در زمینه لغت شناسی و تصریف و قوانین تغییر و تحول واژگان و اصول و ریشه یابی آن، انجام داده اند. این کاوش ها به شناخت گونه های مختلف واژگان و تشخیص قواعد حاکم بر دگرگونی های آن انجامید. نتایج حاصل از این مطالعات و بررسی ها در پیدایش علم صرف (Morphology) و نگارش لغت نامه های زبان تجلی کرد، و در اثر این پژوهش ها قواعد اشتقاق و واژه سازی عربی قانونمند گردید.

 

You may also like

You may also like

دیدگاهتان را بنویسید