تحلیل گفتمان عرفانی حافظ

تحلیل گفتمان عرفانی حافظ تحلیل گفتمان عرفانی حافظ در جدال با هژمونی تصوف (بر اساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادی) بازتاب اشتغال زنان در رمان Read برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید هدف مقاله حاضر، آن است که با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، قدرت، ایدئولوژی و هژمونی را در شعر …
ادامه ی نوشته تحلیل گفتمان عرفانی حافظ

واژه های قرضی در زبان فارسی

واژه های قرضی در زبان فارسی بررسی جامعه‌شناختی و زبان‌شناختی واژه‌های قرضی و انواع واژه‌های قرضی در زبان فارسی بازتاب اشتغال زنان در رمان Read در این مختصر سعی بر آن است تا به بررسی و طبقه‌بندی انواع واژه‌های قرضی (وام‌واژه‌ها) در زبان فارسی پرداخته‌ شود‌. برای دست‌یازیدن به این مهم ابتدا به ویژگی‌ اجتماعی …
ادامه ی نوشته واژه های قرضی در زبان فارسی

نظریه معناشناسی فیلمور

نظریه معناشناسی فیلمور قالب های معنایی فعل «أبصَرَ» در قرآن کریم و بررسی ترجمه ی آنها بر پایه ی نظریه ی معناشناسی قالبی چارلز فیلمور نوان نشریه: پژوهش های زبانشناختی قرآن بازتاب اشتغال زنان در رمان Read برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید   همچنین بخوانید: روشی نوین در معناشناسی اطلاعات شماره: بهار …
ادامه ی نوشته نظریه معناشناسی فیلمور