دسته: زبان شناسی و تحلیل گفتمان

نگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی‌ادبی در رمان‌های نوجوانانِ فارسی‌زبان

نگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی‌ادبی در رمان‌های نوجوانانِ فارسی‌زبان برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید نویسنده حسین رحمانی دانشگاه پیام نور چکیده پژوهش…