بررسی زبان جنسیتی در مطبوعات اجتماعی ایران نویسندگان شهلا مطهری؛ محبوبه سعادت دانشگاه شیراز چکیده بررسی زبان جنسیتی در مطبوعات اجتماعی ایران: مطالعه موردی چهار مجله خانوادگی پرتیراژ شهلا مطهری[۱] محبوبه سعادت[۲] چکیده زبان پدیده‌ای اجتماعی است که از متغیرهای مختلفی از جمله جنسیت تأثیر می‌پذیرد. در جوامع مختلف جنسیت‌زدگی […]

بررسی زبان قرآن / بررسی مفهوم بصیرت در زبان قرآن در چارچوب معنی‌شناسی شناختی نویسندگان شیرین پورابراهیم ۱؛ ارسلان گلفام۲؛ فردوس آقا‌گل‌زاده۲؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا۳ ۱استادیار گروه زبان‌های خارجی دانشگاه پیام نورمرکز اراک ۲دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس ۳استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس چکیده این مقاله به […]

ترجمه شناسی مکتب لایپزیک نویسنده فرزانه فرحزادی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده یکی از نخستین مکتب های ترجمه شناسی اروپا مکتب لایپزیک است. پیروان این مکتب ترجمه شناسی را شاخه ای از زبان شناسی و نوعی زبان شناسی کاربردی تلقی می کردند و معتقد بودند ترجمه شناسی باید از […]

کاربردشناسی چیست کاربردشناسی (به انگلیسی Pragmatics) که به آن منظورشناسی نیز می گویند، حوزه ای از علم زبان شناسی است که به بررسی معنی مورد نظر گوینده در مقابل معنی واژه یا جمله می پردازد. تعریف جامع کاربردشناسی، معنی در تعامل است که بر اساس آن، معنی نه همان صورت […]

ژرف ساخت و رو ساخت چیست ؟ ژَرفْ‌ساخت در اصطلاح دستور زبان، ساختی از جمله که تعیین‌کنندۀ روابط معنایی و منطقی اجزای جمله است. ژرف ساخت در برابر روساخت قرار دارد که شکل خارجی و عینی جمله را نشان می‌دهد و الزاماً با ژرف ساخت منطبق نیست. ژرف ساخت بر […]

منظور از sl و tl در مطالعات ترجمه معمولا در مقالات مربوط به مطالعات ترجمه به این اصطلاحات بر می خوریم منظور از این اصطلاحات چیست زبان اول را زبان مبدأ (source language) یا (SL) و زبان بعدی را زبان مقصد (target language) یا (TL) می گویند. متنی را که […]

وجهیت چیست ؟ وجه نمایی در زبان فارسی مقوله وجهیت (به انگلیسی modality) از دیرباز در منطق، فلسفه و معنا شناسی صوری مطرح بوده و در حوزه کاربردشناسی زبان جایگاه ویژه ای داشته است. کینگ وجهیت را موضوعی پیچیده، نامتعین و علی رغم پیشرفت های قابل ملاحظه در این حوزه فاقد […]

تأثیر ترجمه بر وجهیت در فارسی بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقوله وجهیت در فارسی نویسندگان:  عموزاده محمد*, شاه ناصری شادی * گروه زبان شناسی، دانشگاه اصفهان چکیده: در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین فرایند ترجمه به مثابه کنشی زبانی- فرهنگی، پیامدهای حاصل از تاثیرات پنهان ترجمه از […]

بحثی در ترجمه شعر و دشواری انتقال ایماژهای شاعرانه و موسیقی شعر نویسندگان یعقوب نوروزی ۱؛ سیف الدین آب برین۲ ۱هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو ۲هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه چکیده رجمه برگرداندن متن از زبانd به زبان دیگر است و مترجمان نقش رابط فرهنگی بین […]

بررسی سیر ترجمه عربی به فارسی از آغاز تا قرن ششم چکیده: حجم بسیاری از مهم ترین آثار منثور قرون اولیۀ ادب فارسی را، آثار ترجمه شده از زبان عربی تشکیل داده اند و بدیهی است که این آثار، تأثیرات غیر قابل انکاری در ادب فارسی به جای گذاشته اند. […]

نظریه اسکوپوس در ترجمه اسکوپوس، لغتی یونانی است به معنی «هدف» (aim) یا «مراد» (purpose)، و در دهه ۱۹۷۰ هانس. ی. ورمیر آن را به مثابه اصطلاحی برای مقصود و مراد ترجمه و عمل ترجمه، ارائه نمود. مهمترین اثر مکتوب در مورد نظریه اسکوپوس کتابی است با عنوان «شالوده نظریه […]

خدمات شرکت ناسار