بایگانی‌ ماهانه: نوامبر 2021

نوشتن چکیده برای مقاله عربی 0

شباهت شاعران صعالیک با شاعران غربی

شباهت شاعران صعالیک با شاعران غربی نگاهی به اشتراکات شاعران «صعالیک عرب» و شعر آنارشیستی غرب وقتی داستان عجیب زندگی شنفری با کشته شدن صدمین فرد از قبیله‌اش با اصابت تکه استخوانی از جمجمه...

تأثیر زبان عربی بر فارسی 0

فعل اسنادی چیست

فعل اسنادی چیست ؟ فعل اسنادی به فعلی گفته می‌شود که کارکرد اصلی آن ایجاد رابطه میان نهاد و دیگر بخش‌های جمله است. تعداد این فعل‌ها محدود است، اما بسیار پرکاربرد هستند. افعال اسنادی...