فرهنگ لغت به لهجه عراقی

فرهنگ لغت به لهجه عراقی درنفیس : مفک – پیج گوشتی قنفه : أریکه – مبل شیره : شیره زیر: پارچ آب سفالی مزیر: مکان ضیق جنزیر : زنجیر دوشک : تشک فرهنگ لغت به لهجه عراقی کرموش : خرمای نرسیده کرموس: انجیر بردق: لیوان زرده: شله زرد برداغ: لیوان آب حردان : ناراحت بقجه […]

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸