ماه: دسامبر 2018

انتشار کتاب های ویژه آموزش زبان عربی به نوجوانان

انتشار کتاب های ویژه آموزش زبان عربی به نوجوانان کانون زبان ایران مجموعه کتاب‌های «بستان العربیه» را برای نخستین بار در ایران برای آموزش زبان عربی به نوجوانان ۱۱ تا…

نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی

نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی مرکز تحقیقات ادبیات فارسی علامه اقبال لاهوری دانشگاه علامه طباطبایی در راستای برنامه‌های پژوهشی خود، نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی را با رویکرد مطالعات تطبیقی…