خواص ناخن پریان

خواص ناخن پریان : ناخن پریان چیست

نام علمی : honycha

اظْفار الطَّیب:به فارسى ناخن پریان گویند و ناخن خرس و ناخن بویا نامند و آن، جسم صلبى است صدفى شبیه به ناخن و مدور و خوشبو و سفید مایل به سرخى و از سواحل بحر هند خیزد. و از اقسام حلزون است، و بعضى از او سرخ و با تقعیر و بعضى سفید و بزرگ و با دسومت و کم ب. بود. و قسمى بزرگ‏تر از اوّل و کوچک‏تر از ثانى و سیاه و ناخن دیو گویند و بهترین او قسم اوّل هندى است و اقسام او را چون بسوزانند، بوى جند از آن ظاهر مى ‏شود. در دوّم، گرم و خشک و مدر فضلات و خون و ملطّف اخلاط غلیظه و جهت اختناق رحم و صرع و خفقان معدى و رطوبى و درد بارد جگر و رحم و اخراج خون منعقد در گرده و جمیع امراض بارده رحم و بخور او جهت صرع و سکته و نزلات و غشى و اختناق رحم و احتباس حیض، نافع.مصدع و مصلحش سکنجبین و مورث سحج و مصلحش گل ارمنى و قدر شربتش از یک درهم تا سه درهم و بدلش قصب الذریره است.

منبع : کتاب تحفه المومنین حکیم محمد مومن تنکابنی ج ۱ ص ۵۰-۵۱

ناخن پریان - ناخن بویا

ناخن پریان . [ خ ُن ِ پ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نوعی از صدف باشد وآن شبیه است به ناخن و بسیار خوشبوی می باشد و عربان اظفارالطیب خوانندش و در عطریات و دواها بکار برند.اگر قدری از آن در زیر زنی که حیض او بند شده باشد دود کنند روان گردد. (برهان قاطع). نوعی از صدف بسیار خوشبوی . (ناظم الاطباء). به هندی «نکه » گویند. (فرهنگ نظام ). در تحفه گفته : جسم صلبی است صدفی مدور بمانند ناخن آدمی … برای خفقان و صرع نافع است . (انجمن آرای ناصری ) :
این کرم بین که از دلت خفقان
برده ایزد ز ناخن پریان .
خواص ناخن پریان
جذب بیمار عرب در ایران

شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

خواص و فواید گیاه کندر / خواص درمانی کندر

پ آبان ۲۰ , ۱۳۹۵
خواص و فواید گیاه کندر / خواص کندر کندر به انگلیسی :   Frankincense  یا Olibanum کُندُر گیاهی دارویی است از راسته افراها (Sapindales) که از صمغ آن هم به عنوان خوشبو کننده استفاده می شود. صمغ کندر را معمولا با اسفنددانه می سوزانند. کندرمقوی قلب-حافظه-صاف شدن صدا-ضد خلط خونی- نام […]

خدمات شرکت ناسار