Posted in گردشگری سلامت ناسار

چرت نیمروزی یادگیری را بهتر می کند

چرت نیمروزی یادگیری را بهتر می کند به گفته محققان، چرت نیمروزی در طول ساعات مطالعه می تواند به یادگیری بهتر کودک کمک کند. به…

بیشتر بخوانید
عمر زیاد
Posted in گردشگری سلامت ناسار

۷ توصیه برای داشتن طول عمر زیاد و زندگی سالم

۷ توصیه برای داشتن طول عمر زیاد و زندگی سالم به گفته یک محقق آلمانی رعایت عادات سالم زندگی توسط مردم موجب می شود که…

بیشتر بخوانید
سرطان پروستات و سن امید به زندگی
Posted in گردشگری سلامت ناسار

رابطه مستقیم سرطان پروستات و سن امید به زندگی

رابطه مستقیم سرطان پروستات و سن امید به زندگی رئیس کمیته اورولوژیست های جوان، اظهارداشت: سرطان پروستات با سن امید به زندگی رابطه مستقیم دارد…

بیشتر بخوانید