تلة جاويدي

انتشار بی‌اجازه کتاب برنده جلال به زبان عربی/ وقاحت در ملأ عام

انتشار بی‌اجازه کتاب برنده جلال به زبان عربی/ وقاحت در ملاعام
یک ناشر لبنانی بدون Read More…

لانگ و پارول چیست - فردینان دوسوسور - معنای لانگ و پارول

امکان شرکت در آزمون زبان عربی دانشگاه آزاد به جای انگلیسی در رشته های انسانی دوره دکتری

امکان شرکت در آزمون زبان عربی دانشگاه آزاد به جای انگلیسی در رشته های انسانی دوره Read More…