منظور از بوی ترجمه گاهی می شنویم که در نقد یک ترجمه گفته می شود: متن بوی ترجمه می دهد. منظور از بوی ترجمه در این عبارت چیست ؟ ممکن است یک متن ترجمه شود و هیچ اشکال ترجمه ای یا نگارشی نداشته باشد اما شکل عبارت ها به گونه […]

لزوم نقش کهن الگوی پیر خردمند در تعلیم بشر نویسندگان: بارانی محمد, تیموری فتحی فاطمه برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید چکیده: آثار نظامی به دلیل پیچیدگی های معنایی و زبانی همواره از متون باز و تاویل پذیر به شمار آمده اند و درباره آن از منظرهای گوناگون […]

کاربردشناسی چیست کاربردشناسی (به انگلیسی Pragmatics) که به آن منظورشناسی نیز می گویند، حوزه ای از علم زبان شناسی است که به بررسی معنی مورد نظر گوینده در مقابل معنی واژه یا جمله می پردازد. تعریف جامع کاربردشناسی، معنی در تعامل است که بر اساس آن، معنی نه همان صورت […]

ژرف ساخت و رو ساخت چیست ؟ ژَرفْ‌ساخت در اصطلاح دستور زبان، ساختی از جمله که تعیین‌کنندۀ روابط معنایی و منطقی اجزای جمله است. ژرف ساخت در برابر روساخت قرار دارد که شکل خارجی و عینی جمله را نشان می‌دهد و الزاماً با ژرف ساخت منطبق نیست. ژرف ساخت بر […]

وجهیت چیست ؟ وجه نمایی در زبان فارسی مقوله وجهیت (به انگلیسی modality) از دیرباز در منطق، فلسفه و معنا شناسی صوری مطرح بوده و در حوزه کاربردشناسی زبان جایگاه ویژه ای داشته است. کینگ وجهیت را موضوعی پیچیده، نامتعین و علی رغم پیشرفت های قابل ملاحظه در این حوزه فاقد […]

اصطلاحات ادبی به انگلیسی   Prosody terms واج آرایی Alliteration تکرار حروف صدادار Assonance تکرار حروف بی صدا Consonance تکرار مجدد یک عبارت در شعر Refrain خیال پردازی Imagery استعاره Metaphor استعاره بکر Original metaphor استعاره تکراری یا مُرده Cliché metaphor طعنه ، وارونه گویی Irony حسن تعبیر Euphemism مجاز […]

شعر هجائی چیست ؟ وزن هجائی نوعی وزن است که در آن اساس به جای امتداد هجاها یا تکیه شدت، بر تعداد هجاهای هر مصراع قرار دارد. وزن شعر ایرانیان پیش از اسلام و حتی تا مدتها پس از اسلام هجائی بوده است. شعر بر اساس نوع وزن و نوع […]

تزریق در شعر عصر صفوی واژه تزریق از زرق و مکر و فریب گرفته شده است یعنی ارائه شعری یا نثری که به ظاهر از تمام مختصات صوری زبانی و ادبی برخوردار است ولی در حقیقت بی معنی و تقلبی است مثال شعر از باقر شفایی محلاتی پسر میر شیشه […]

نمایش شبانی نمایش شبانی یکی از نمایش هایی است که ظهور آن مربوط به دوره رنسانس است. نمایش عهد رنسانس ایتالیا با فضایی کاملاً احساساتی و عاشقانه که معمولاً زندگی شبانان را به تصویر می کشید نمایش شبانی را نمایشی گویند که صحنه پردازی و شخصیت های شبانی عناصر اصلی […]

حسن تعبیر چیست ؟ کاربرد واژه‌ای خوشایند به جای واژه‌ای که دارای معنای ضمنی ناخوشایند است را حُسن تَعبیر یا بـِه‌گویی می‌گویند. واژه‌ای با معنای خوشایند که به جای واژه‌ای با معنای ناخوشایند به کار برود را به‌واژه می‌گویند. استفاده از اصطلاحاتی نظیر «سرویس بهداشتی» به جای «توالت» یا «شکر […]

خدمات شرکت ناسار