امروز : جمعه, ۳ اسفند , ۱۳۹۷ - 17 جماد ثاني 1440
برچسب : اصطلاحات نقد ادبی

لفظ و معنا چیست ؟

لفظ و معنا چیست ؟   یک متن ادبی شامل لفظ و معنا می شود، برخی ناقدان لفظ را ترجیح می دهند و برخی نیز معنا را ترجیح می دهند، در این میان برخی هر دو را کنار می نهند و به رابطه بین این و آن می پردازند. «هر عنصر زبانی دو رویه دارد: […]

۲۵ آبان ۱۳۹۷

کاربردشناسی چیست

کاربردشناسی چیست کاربردشناسی (به انگلیسی Pragmatics) که به آن منظورشناسی نیز می گویند، حوزه ای از علم زبان شناسی است که به بررسی معنی مورد نظر گوینده در مقابل معنی واژه یا جمله می پردازد. تعریف جامع کاربردشناسی، معنی در تعامل است که بر اساس آن، معنی نه همان صورت ذاتی موجود در کلمات است […]

۲۴ آبان ۱۳۹۷

ژرف ساخت و رو ساخت چیست ؟

ژرف ساخت و رو ساخت چیست ؟ ژَرفْ‌ساخت در اصطلاح دستور زبان، ساختی از جمله که تعیین‌کنندۀ روابط معنایی و منطقی اجزای جمله است. ژرف ساخت در برابر روساخت قرار دارد که شکل خارجی و عینی جمله را نشان می‌دهد و الزاماً با ژرف ساخت منطبق نیست. ژرف ساخت بر اثر قواعد گشتاری، همچون حذف […]

۱۹ آبان ۱۳۹۷

وجهیت چیست ؟

وجهیت چیست ؟ وجه نمایی در زبان فارسی مقوله وجهیت (به انگلیسی modality) از دیرباز در منطق، فلسفه و معنا شناسی صوری مطرح بوده و در حوزه کاربردشناسی زبان جایگاه ویژه ای داشته است. کینگ وجهیت را موضوعی پیچیده، نامتعین و علی رغم پیشرفت های قابل ملاحظه در این حوزه فاقد تعریفی یکپارچه می داند با […]

۱۲ آبان ۱۳۹۷

اصطلاحات ادبی به انگلیسی

اصطلاحات ادبی به انگلیسی   Prosody terms واج آرایی Alliteration تکرار حروف صدادار Assonance تکرار حروف بی صدا Consonance تکرار مجدد یک عبارت در شعر Refrain خیال پردازی Imagery استعاره Metaphor استعاره بکر Original metaphor استعاره تکراری یا مُرده Cliché metaphor طعنه ، وارونه گویی Irony حسن تعبیر Euphemism مجاز Metonymy تضاد Oxymoron متناقض نما […]

۰۶ مرداد ۱۳۹۷

شعر هجائی چیست ؟

شعر هجائی چیست ؟ وزن هجائی نوعی وزن است که در آن اساس به جای امتداد هجاها یا تکیه شدت، بر تعداد هجاهای هر مصراع قرار دارد. وزن شعر ایرانیان پیش از اسلام و حتی تا مدتها پس از اسلام هجائی بوده است. شعر بر اساس نوع وزن و نوع هجاها و تعداد آن به […]

۱۸ تیر ۱۳۹۷

صنعت تزریق در شعر چیست تزریق در شعر عصر صفوی

تزریق در شعر عصر صفوی واژه تزریق از زرق و مکر و فریب گرفته شده است یعنی ارائه شعری یا نثری که به ظاهر از تمام مختصات صوری زبانی و ادبی برخوردار است ولی در حقیقت بی معنی و تقلبی است مثال شعر از باقر شفایی محلاتی پسر میر شیشه گر شیشه است ارّه گر […]

۰۵ تیر ۱۳۹۷

نمایش شبانی

نمایش شبانی نمایش شبانی یکی از نمایش هایی است که ظهور آن مربوط به دوره رنسانس است. نمایش عهد رنسانس ایتالیا با فضایی کاملاً احساساتی و عاشقانه که معمولاً زندگی شبانان را به تصویر می کشید نمایش شبانی را نمایشی گویند که صحنه پردازی و شخصیت های شبانی عناصر اصلی آن را تشکیل بدهد. نمایش […]

۰۳ تیر ۱۳۹۷

حسن تعبیر چیست ؟

حسن تعبیر چیست ؟ کاربرد واژه‌ای خوشایند به جای واژه‌ای که دارای معنای ضمنی ناخوشایند است را حُسن تَعبیر یا بـِه‌گویی می‌گویند. واژه‌ای با معنای خوشایند که به جای واژه‌ای با معنای ناخوشایند به کار برود را به‌واژه می‌گویند. استفاده از اصطلاحاتی نظیر «سرویس بهداشتی» به جای «توالت» یا «شکر خوردم» به جای «گه خوردم»؛ […]

۱۵ خرداد ۱۳۹۷

ابژه چیست ؟

ابژه چیست ؟ آویژه یا اُبژه (به فرانسوی: objet) یک اصطلاح در فلسفه نوین است که معمولاً در برابر سوبژه به کار برده می‌شود. سوبژه مشاهده‌کننده و آویژه آنچه است که مشاهده می‌گردد. از دیدگاه فیلسوف‌های مدرن نظیر رنه دکارت، آگاهی حالتی از شناخت است که شامل سوبژه و چندین آویژه می‌شود که ممکن است […]

۰۳ خرداد ۱۳۹۷